Cho thuê mặt bằng tại phố Bà Triệu

Đăng bởi HOÀNG QUANG LÉT 31/05/2016
Cho thuê mặt bằng tại phố Bà Triệu

MS: 7736 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 195 (m2)

Mặt tiền: 6.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 5000 usd/tháng

MS: 19580 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu - Đoàn Trần Nghiệp

Diện tích: 250 (m2)

Mặt tiền: 30 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 25000 usd/tháng

MS: 9895 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 52 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng

MS: 16507 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 66 (m2)

Mặt tiền: 5.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

MS: 16447 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 180 (m2)

Mặt tiền: 6.15 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 9000 usd/tháng

MS: 6119 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.9 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 2200 usd/tháng

MS: 1141 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 5000 usd/tháng

MS: 19534 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 160 (m2)

Mặt tiền: 5.7 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 12000 usd/tháng

MS: 14068 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 5000 usd/tháng

MS: 18497 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

MS: 13896 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 12 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 200 triệu/tháng

MS: 16827 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng

MS: 15977 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 205 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 9 (tầng)

Giá: 18 usd/m2/tháng

MS: 9546 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 186 (m2)

Mặt tiền: 5.4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 200 triệu/tháng

MS: 17083 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 65 triệu/tháng

MS: 7652 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 110 triệu/tháng

MS: 6409 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 4000 usd/tháng

MS: 1449 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 200 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 140 triệu/tháng

MS: 9138 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng

MS: 10373 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 8.5 (m)

Số tầng: 9 (tầng)

Giá: 168 triệu/tháng

MS: 10018 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 220 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 200 triệu/tháng

MS: 8052 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 148 (m2)

Mặt tiền: 5.8 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 140 triệu/tháng

MS: 4787 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 160 (m2)

Mặt tiền: 4.1 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 160 triệu/tháng

MS: 9336 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 257 (m2)

Mặt tiền: 10.7 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 120 triệu/tháng

MS: 7427 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 115 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng

MS: 3344 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 300 (m2)

Mặt tiền: 9 (m)

Số tầng: 9 (tầng)

Giá: 756 triệu/tháng

MS: 9970 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 200 (m2)

Mặt tiền: 20 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 420 triệu/tháng

MS: 1103 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 20 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 441 triệu/tháng

MS: 11918 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 13 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 8500 usd/tháng

MS: 7395 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 250 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 130 triệu/tháng

MS: 11491 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 85 (m2)

Mặt tiền: 15 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 6000 usd/tháng

MS: 6189 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 99 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 84 triệu/tháng

MS: 9416 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 4500 usd/tháng

MS: 8488 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 85 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng

MS: 8718 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 88 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 90 triệu/tháng

MS: 7998 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 105 (m2)

Mặt tiền: 11.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 147 triệu/tháng

MS: 1109 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 84 triệu/tháng

MS: 1640 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 15 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 200 triệu/tháng

MS: 755 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 160 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 110 triệu/tháng

MS: 1105 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 219 (m2)

Mặt tiền: 8.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 130 triệu/tháng

MS: 336 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 167 (m2)

Mặt tiền: 7.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 140 triệu/tháng

MS: 8866 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 13 (m)

Số tầng: 10 (tầng)

Giá: 12000 usd/tháng

MS: 3421 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 65 triệu/tháng

MS: 5809 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 120 triệu/tháng

MS: 5641 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 200 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng

MS: 9269 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 176 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 140 triệu/tháng

MS: 256 - - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 240 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 252 triệu/tháng

MS: 6909 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 126 triệu/tháng

MS: 7216 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 48 triệu/tháng

MS: 756 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 160 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 140 triệu/tháng

MS: 6123 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 256 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 240 triệu/tháng

MS: 2014 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 180 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng

MS: 10932 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 130 triệu/tháng

MS: 9747 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 3000 usd/tháng

MS: 2008 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 8 (tầng)

Giá: 290 triệu/tháng

MS: 1207 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.9 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 88 triệu/tháng

MS: 11175 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 1000 usd/tháng

MS: 9975 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 300 (m2)

Mặt tiền: 50 (m)

Số tầng: 9 (tầng)

Giá: 800 triệu/tháng

MS: 1736 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 5.6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 75 triệu/tháng

MS: 7410 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 140 (m2)

Mặt tiền: 5.3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 116 triệu/tháng

MS: 4776 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

MS: 2086 - Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

GỢI Ý:  ĐINH TIÊN HOÀNG  LÊ THÁI TỔ  HÀNG BÔNG  TRÀNG TIỀN  HÀNG BÀI  PHỐ HUẾ  TẤT CẢ QUẬN HOÀN KIẾM

Bạn mốn được tư vấn thuê địa điểm trên phố này hãy liên hệ:
CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ
Hotline: O976.222.111
Email: info@diaocthudo.com
Website: http://diaocthudo.com

Các tin khác

Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Chúng tôi cam kết giao hàng trong 24h

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mại với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay 0963.00.99.55 để được tư vấn & mua hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: