Cho thuê mặt bằng tại phố Chùa Bộc

Đăng bởi LET 22/09/2016
Cho thuê mặt bằng tại phố Chùa Bộc

Phố Chùa Bộc là con phố kinh doanh sầm uất các mặt hàng cafe, thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện đan xen vào đó vẫn có các khách sạn và đặc biệt là rất nhiều các cơ quan, trường học và công ty lớn... Con phố này được xếp vào những con phố có giá trị thương mại cao, việc thuê địa điểm tại đây cũng là mục tiêu cho mọi sản phẩm hạng sang về thời trang, mỹ phẩm, túi xách, giầy dép, trang sức...

MS: 5366 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 90 triệu/tháng

 

MS: 15933 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng

 

MS: 6879 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 23 triệu/tháng

 

MS: 942 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 7209 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 9519 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 10033 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 250 (m2)

Mặt tiền: 15 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 8000 usd/tháng

 

MS: 3718 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng

 

MS: 16599 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 130 triệu/tháng

 

MS: 16839 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 6207 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 10000 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 2500 usd/tháng

 

MS: 6200 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 84 triệu/tháng

 

MS: 10942 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng

 

MS: 11011 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng

 

MS: 6205 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 180 (m2)

Mặt tiền: 9 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 5073 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng

 

MS: 9571 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 5.15 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 130 triệu/tháng

 

MS: 9193 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 83 (m2)

Mặt tiền: 11.3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng

 

MS: 5271 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

 

MS: 10095 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 12 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 3511 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

 

MS: 6728 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 48 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

 

MS: 6199 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 9165 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 42 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 64 triệu/tháng

 

MS: 10973 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

 

MS: 2879 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 7416 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng

 

MS: 9522 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 687 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 65 triệu/tháng

 

MS: 11025 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 37 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 8519 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 46 triệu/tháng

 

MS: 6195 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 8892 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 7345 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 9541 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 64 triệu/tháng

 

MS: 9607 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 8298 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.7 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 44 triệu/tháng

 

MS: 8340 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.1 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 56 triệu/tháng

 

MS: 8435 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 3487 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng

 

MS: 841 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 237 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45.5 (m2)

Mặt tiền: 3.75 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 9272 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 63 triệu/tháng

 

MS: 5614 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng

 

MS: 955 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 52 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 63 triệu/tháng

 

MS: 1544 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 44 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng

 

MS: 3069 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 36 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 1164 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 38 triệu/tháng

 

MS: 1619 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 68 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 73 triệu/tháng

 

MS: 6839 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 10471 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 2.3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 2837 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 11132 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 3300 usd/tháng

 

MS: 3449 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 63 triệu/tháng

 

MS: 5360 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

 

MS: 8740 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 84 triệu/tháng

 

MS: 7818 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng

 

MS: 8036 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 8290 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 3488 - Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Diện tích: 54 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận

 

Xem thêm hơn 10.000 BĐS mặt ph ti - http://diaocthudo.com

 

Tư vấn mua bán & cho thuê nhà mặt phố:

CÔNG TY ĐC TH ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

 

Thanks & Regard !

Các tin khác

Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Chúng tôi cam kết giao hàng trong 24h

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mại với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay O948.228.228 để được tư vấn & mua hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: