Cho thuê mặt bằng tại phố Phạm Ngọc Thạch

Đăng bởi LET 22/09/2016
Cho thuê mặt bằng tại phố Phạm Ngọc Thạch

Phố Phạm Ngọc Thạch là con phố kinh doanh sầm uất các mặt hàng thời trang đan xen vào đó vẫn có thêm một số loại hình kinh doanh cafe, nhà hàng và đặc biệt là rất nhiều cơ quan nhà nước, các trung tâm thương mại và công ty lớn... Con phố này được xếp vào những con phố có giá trị thương mại cao, việc thuê địa điểm tại đây cũng là mục tiêu cho mọi sản phẩm về thời trang, mỹ phẩm, túi xách, giầy dép, trang sức...

MS: 8894 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 79 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 5.5 (tầng)

Giá: 4200 usd/tháng

MS: 3601 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 175 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 85 triệu/tháng

MS: 11668 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 130 triệu/tháng

MS: 4250 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

MS: 7771 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

MS: 2794 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 23 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

MS: 9774 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 49 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

MS: 1601 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 65 triệu/tháng

MS: 7760 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 800 (m2)

Mặt tiền: 20 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 74 triệu/tháng

MS: 16707 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 96 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 285000 vnd/m2/tháng

MS: 3600 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 3.7 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng

MS: 5118 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 36 triệu/tháng

MS: 10758 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng

MS: 6876 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 6.3 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

MS: 16255 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 27 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

MS: 4927 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 5.5 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng

MS: 16189 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 8031 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

MS: 6060 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng

MS: 11511 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 130 triệu/tháng

MS: 7282 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 160 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

MS: 1431 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

MS: 2127 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 117 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: ă (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

MS: 3900 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 4.7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng

MS: 3065 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

MS: 12475 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 810 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 68 (m2)

Mặt tiền: 4.7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng

MS: 4506 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 3000 usd/tháng

MS: 1305 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 MS: 3158 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

MS: 6790 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng

 MS: 5063 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

 MS: 11963 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng

MS: 8613 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 MS: 10391 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 28 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng

 MS: 11593 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

MS: 2322 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 13 triệu/tháng

  MS: 544 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 62 triệu/tháng 

MS: 7058 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng

 MS: 4066 - Cho thuê nhà mặt phố Phạm Ngọc Thạch

Diện tích: 170 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố khác tại - http://diaocthudo.com

Quý khách có nhu cầu mua / thuê nhà mặt phố liên hệ:

CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

 

Thanks  Regards !

Các tin khác

Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Chúng tôi cam kết giao hàng trong 24h

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mại với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay 0963.00.99.55 để được tư vấn & mua hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: